Lydnadsursäkter

* Min hund har ALDRIG gjort så här förut!!
* Det var för varmt
* Det var för kallt
* Sträng domare
* Dålig tävlingsledare
* Hunden var ej ordentligt rastad
* Hunden var trött efter spåret
* Hindret var för högt
* Störning från människor i närheten
* Störning från hundar i närheten
* Lerigt på planen
* Hade sista startnummer, då var det MYCKET lerigt på planen
* Sent startnummer, fick vänta för länge
* Min hund fick krypa längre än de andra hundarna
* Hunden bredvid skickar signaler till min hund så den reser sig vid platsliggning
* Tävlingsledarens klocka vid platsliggning gick för långsamt!
* Skytten felplacerad
* Varit löptik på planen
* Tävlingsledaren gav kommandoorden för långsamt, hunden blev då ouppmärksam
* Annan förare talade med mig under platsliggningen och därför reste sig min hund
* Tävlingsledaren var för intressant, så min hund blev okoncentrerad
* Pistolen de använde på platsliggning hade konstigt ljud därför reste min hund sig!
* Tävlingsledaren hade så barsk röst så min hund blev rädd!
* Min hund hörde fåglar vid platsliggning med skott och reste för sig för att apportera fåglarna!
* Tävlingsledaren hade sprayat så mycket färgmarkeringar på planen att detta störde hunden så mycket att den gick och snusade i marken

Spårursäkter

* Har säkert gått vilt i spåret
* Snårig terräng
* Spåret fick ligga för länge
* Spåret låg så länge så man kan undra om det fanns någon enda molekyl kvar från spårläggaren?
* Spåret gick för nära en bäck
* Spårmarken är för torr
* Det var för många markbyten
* Störningar från människor och bilar
* Pinnarna i spåret felaktiga, t ex målade
* Vinkel låg precis i en markövergång
* Spårläggaren hade gömt pinnarna
* Vägövergångar i spåret
* Spåret var för lätt, svårare spår ger högre motivation
* Domare och tävlingsledare pratade för mycket med varandra, vilket störde hundens arbete i upptagsrutan
* Upptagsrutan var någon meter för smal,
med rätt bredd hade hunden vänt inom rutan och ej fått bakspår
* Mycket jord i spåret
* För blött i spåret
* Vinkel låg fel, för nära markövergång
* För långt avstånd mellan pinnarna
För kort avstånd mellan pinnarna
* Det var inte mer än 50 meter till första pinnen så hunden var inte beredd på att pinnen låg så nära!
* För varmt för hunden
* För kallt för hunden
* Vinden snurrade för mycket
* Svampplockare i spåret
* Någon har rastat sin hund i spåret
* Spårmottagaren placerad så att det stör hundens spårarbete
* Hon har nyligen löpt
* Hon ska snart börja löpa
* Hon är skendräktig
* Spåret gick inte där jag trodde att det gick!
* Stod en bil på vägen, säkert någon som rastat sin hund i mitt spår och då har den hunden tagit pinnarna.
* Hunden klarade inte av spåret eftersom jag inte visste var det gick!
* Jag var ouppmärksam när hunden markerade apporterna i spåret därför missade vi dem!
* Jag fastnade med en stövel och därför missade min hund en pinne!
* Spårläggaren hade gått på båda hållen genom upptagsrutan!
* Pinnarna saknade all vittring eftersom spårläggaren haft vantar på sig!
* Omöjligt för min hund att spåra eftersom terrängen var full av taggbuskar och väldigt snårig.
* Spårläggaren hade glömt lägga ut pinnarna!
* Hunden hittade inget spår, troligtvis har man inte gått ut det!
* Spåret utlagt på ett "frimärke", alldeles för tätt mellan spårsträckorna!

* Spårläggaren kunde under spårningen inte visa exakt var spåret gick och därför kunde hunden inte spåra!

Uppletandeursäkter

* Rutan var för snårig!
* Föremålen otäcka för hunden att ta i munnen!
* Ingen vind i rutan när vi gick in, det hade alla andra!
* Stränga domare!
* Publiken störde!
* Tävlingsledarens klocka gick för fort!
* Annan hund har kissat i rutan!
* Föremålen saknade vittring!
* Föremålen ej utlagda!
*Mycket svampar i rutan som luktade mycket och därmed förstörde
vittringen av föremålen för hunden!

Varför ledsen, det kommer fler tävlingar!