UTSTÄLLNINGSREGLER

För den oinvigde kan hundutställning och allt omkring detta te sig som ett enda virrvarr av konstiga regler och svårförståeliga termer. Förhoppningsvis ska denna information lätta på förlåten lite och hjälpa dig som är relativt ny i "utställningssvängen" en bit på vägen.

Till att börja med ska vi försöka klargöra vilka olika typer av hundutställningar det finns. I annonserna kan man läsa "Officiell utställning", "Inofficiell utställning", "Nationell utställning" och "Internationell utställning". Skillnaden mellan officiell och inofficiell utställning är att resultaten från den officiella utställningen registreras centralt hos SKK och sålunda finns tillgängliga för allmänheten, medan resultaten från den inofficiella inte registreras någonstans. Arrangerande klubb måste också ansöka om tillstånd hos specialklubben eller hos SKK om att få ha en officiell status på utställningen. Den arrangerande klubben kan bara ha en officiell utställning för raser som lyder under klubbens rasansvar. Det är enbart på officiella utställningar som du kan erövra certifikat (cert) eller CK (championkvalité).

Skillnaden mellan nationell och internationell utställning ligger i att du på den nationella utställningen kan erhålla certifikat (som så småningom kan rendera i ett nationellt championat) och på den internationella utställningen, förutom detta certifikat, även kan erhålla ett internationellt certifikat (CACIB) som så småningom kan ge din hund ett internationellt championat. Detta CACIB kan man dock inte tävla om förrän hunden har fyllt 15 månader, inte heller om hunden tävlat i veteranklass.

Regler för bedömning och prisbeteckningar

Hanhundar och tikar bedöms var för sig. Mer detaljerad information om de olika klasserna finns i de flesta fall i utställningskatalogen. Kompletta regler finns i SKKs Tävlings- och utställningsbestämmelser.

Kvalitetsbedömning

Kvalitetsbedömning innebär att hund bedöms och tilldelas pris efter sin exteriör och mentalitet i jämförelse med rasstandardens krav, utan hänsyn till övriga i klassen deltagande hundar. När kvalitetsbedömning tillämpas kan ett flertal hundar tilldelas samma kvalitetspriser.

I klasser med kvalitetsbedömning förekommer följande kvalitetspriser:

1:a pris Typisk och i huvudsak korrekt byggd hund med påtagliga förtjänster och vars exteriöra fel inte är mer framträdande än att den kan sägas vara ett mycket gott avelsresultat.

2:a pris En i typ och byggnad god hund, vars exteriöra fel inte är mer framträdande än att den kan sägas vara ett gott avelsresultat.

3:e pris En i typ godtagbar hund, vars exteriöra fel inte är av mer allvarlig art än att den kan sägas vara ett godtagbart avelsresultat.

0 pris skall tilldelas hund som: a) är exteriört otypisk eller har fel som anges som diskvalificerande i rasens standard. b) har sådana anatomiska defekter att de väsentligt påverkar hundens hälsa och sundhet, med särskilt beaktande av rasens ursprung/funktion/användningsområde. c) är kryptorchid d) i ringen visar aggressivitet eller under bedömning avvisar kontakt genom tydligt flyktbeteende. Andra avvikelser i mentaliteten ska bedömas enligt rasstandardens krav. Orsak till 0 pris ska alltid anges i domarkritik och resultatlista.

KEP Hund, som visas i sådant skick att domaren inte kan bilda sig en säker uppfattning om dess kvalitet, kan i undantagsfall tilldelas omdömet kan ej prisbelönas (KEP). Exempel på detta är om hunden har uppenbara brister i uppvisnings- och ringkultur (såsom ovana vid koppel eller valpigt temperament) eller visas i dålig kondition (är överdrivet mager eller fet). Detsamma kan gälla en så nyligen trimmad hund att domaren inte kan göra en säker bedömning av kvaliteten på hundens hårlag. Vidare kan en hund p g a skada visa upp sig så illa, att dess rörelser är svårbedömda.

Konkurrensbedömning

Konkurrensbedömning innebär att i klassen deltagande hundar inbördes placeras i ordningen 1:a, 2:a, 3:a, 4:a samt reserv.

Hp
Särskilt lovande valp, junior eller unghund samt särskilt väl bevarad veteranhund kan tilldelas hederspris (Hp). I avels- och uppfödarklass ges Hp till grupper av enhetlig och utmärkt kvalitet.

Ck
Hund som är av utmärkt typ kan tilldelas certifikatkvalitet (Ck).

Certifikat

Certifikat  kan tilldelas bäst placerade hanhund resp. tik som är berättigad att tävla om certifikat. OBS! Flera raser har särbestämmelser för certifikat, t.ex hos vissa raser kan mer än ett certifikat per kön delas ut.

CACIB (Certificat d'Aptitude au Championat International de Beauté)
Vid internationella utställningar tävlar hanhund och tik var för sig om internationellt utställningscert, CACIB och reserv-CACIB. CACIB kan tilldelas vinnande hund i Bästa hanhundsklass respektive Bästa tikklass och reserv-CACIB kan tilldelas närmast placerad/behörig hund i klassen. Förhindrade att tävla om CACIB är: * hund som inte dagen före utställningen uppnått 15 månaders ålder * hund som tävlar i veteranklass Det åligger utställaren att meddela ringsekreteraren om berörd hund ej är berättigad att tävla om CACIB. OBS! Flera raser har särbestämmelser för CACIB.

Andra förkortningar i utställningskatalogen

C
anger att hunden skall erövra ytterligare ett cert för att erhålla utställningschampionat
S anger att hunden ej är berättigad att tävla om certifikat
U anger att hunden ej är berättigad att tävla om CACIB

Prisbeteckningar - band och kokarder

Utmärkelserna betecknas med band eller kokarder i följande färger:

1:a pris röd
2:a pris blå
3:e pris gul
4:e pris grön
Hp lila
Certifikat/cert blå/gul
Ck rosa/lila
Championat (Ch) röd/grön
Junior Handling gul/lila
Lydnadsklass svart/röd/gul
Agility blå/vit/grön
CACIB/CACIOB/CACIAG vit
Reserv-CACIB/CACIOB/CACIAG orange
BIR (Bäst i rasen) röd/gul
BIM (Bäst i motsatt kön) vit/grön
BIG-1 (bäst i gruppen) röd
BIG-2 blå
BIG-3 gul
BIG-4 grön
BIG-reserv orange
BIS-1 (Best In Show) röd/vit
BIS-2 blå/vit
BIS-3 gul/vit
BIS-4 grön/vit
BIS-reserv orange/vit